ทัวร์ดาร์จีริ่ง ดวงใจแห่งหิมาลัย เยือนไร่ชามีชื่อ

หมวดหมู่ : INDIA

รายละเอียดสินค้า

ดินแดนแห่งภูผาหิมาลัยอ้อมกอดแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขา และปฐพี แหล่งกุหลาบพันปีเหมือนดินแดนเนรมิต สิกขิม ลาชุง กังต๊อก ดาร์จีลิ่ง โปรแกรมนี้สำหรับผู้แสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต สิกขิม ไม่มีอาหารเลิศรส แต่มีอาหารให้อิ่มท้อง สิกขิมไม่มีถนน High Way  แต่มีทางไปถึงจุดหมายสิกขิม มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีผู้คนที่น่ารักคอยต้อนรับพวกเราอยู่ โปรแกรมนี้บางมื้อทานอาหารไม่ตรงเวลาแนะนำให้ติดของทานเล่นไปด้วยค่ะ โปรแกรมนี้ที่พักระดับดีของรัฐสิกขิม

 

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – กัลกัตตา

9W 65

06.50

07.55

วันที่ 1

กัลกัตตา – บักโดกร้า

9W 2452

11.25

12.25

วันที่ 8    

บักโกร้า – กัลกัตตา

9W 2481

20.15

21.40

วันที่ 9

กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

9W 66

01.30

05.40

Landindia.org ขอนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงดงามที่เป็นธรรมชาติ ที่ยังไม่มีใครไปรบกวนมากนัก ยังเป็นสถานที่สดใหม่อยู่ สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย ที่งดงามทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม พุทธสถาน อันสำคัญแบบทิเบต อิทธิพลนี้ยังคงหาได้ในสิกขิม ความงดงามของความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกและยอดเขาคันซังจุงก้า ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ยอดเขาซึ่งยังบริสุทธิ์ยังไม่มีผู้สามารถพิชิตได้  และที่พลาดไม่ได้คือเมืองชาอันเลื่องชื่อระดับโลก เมืองดาร์จิลิ่ง เมืองพักตากอากาศที่อากาศสดชื่อตลอดทั้งปี 

ไฮไลท์โปรแกรมที่ทุกท่านไม่ควรพลาด  เมืองกังต็อก ทะเลสาบฉางโก คเณศ ต็อก หนุมาน ต็อก ช้อปปิ้งย่านตลาดเอ็ม.จี. มาร์จ หมู่บ้านลาชุง ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ ชมกระบี่ลงศก น้ำตกนากา,หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิมนาลา หุบเขายุมถัง ทุ่งดอกไม้ วัดลาชุง NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY องค์พระสถูปโดดูร์ FLOWER SHOW HALL นั่งกระเช้า ROPE WAY ชมเมืองกังต๊อก เมืองดาร์จีลิ่งหรือราชินีแห่งขุนเขา วัดรุมเต็ก ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า ชมวัดกูม นั่งรถไฟ TOY TRAIN บาตาเซีย สถาบันการปีนเขาหิมาลัย สัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ชมไร่ชา และโรงงานผลิตชา ย่านชอร์ราสต้า
 
**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 – 5  ดาว     

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง   

**พิเศษ**แถมกระเป๋าสุดเก๋                                       

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม                        

**พิเศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN

**พิเศษ** ฟรี ขึ้น 0 POINT จุดชมวิวที่งดงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของช่วงเวลาท่องเที่ยว)

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – กัลกัตตา– บักโดกรา –เมืองกังต๊อก
04:00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 – 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)
06.50 น.
เดินทางสู่ เมืองกัลกัตตาโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 065
07:55 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา (เวลาท้องถิ่น)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองบักโดกร้า
11.25 น.
เดินทางสู่เมืองบักโดกรา โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2452 (ประมาณ 1 ชม.)ข้อแนะนำ ให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดีย ตรวจค่อนข้างละเอียดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นค่ะ
12.25 น.
ถึงสนามบิน เมืองบักโดกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเดินทางสู่ “เมืองกังต็อก”เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิมความหมายว่า เนินเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชม.
เย็น
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม พักที่ โรงแรม DENZONG REGENCY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
เมืองกังต๊อก – ทะเลสาบฌางโก – เมืองกังต็อก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม      หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ทะเลสาบฉางโก  ขึ้นชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่จุดชมวิว คเณศ ต็อกซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง ชมวิวที่ หนุมาน ต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอก ของพระรามในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกคือเรื่องรามเกียรต์ ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวันสำคัญที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ อิ่มเอมกับการชมวิวแล้ว เดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโกโดยรถจิ๊ฟ (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,753 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อิสระขี่หลังจามรีสัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ทะเลสาบฌางโกแบบพื้นเมืองเพื่อไม่ต้องหิ้วท้องมากินที่กังต๊อก
บ่าย
หลังอาหารเดินทางต่อ ถึง…เมืองกังต็อก นำท่านช้อปปิ้งย่านตลาดเอ็ม.จี. มาร์จ ตลอดแนวสองข้างทางเรียงรายเต็มไปด้วยร้านขายของมากมายและสามารถเดินเชื่อมไปยัง ลัลล์ บาซาร์ ตลาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เกือบปลายสุดถนน ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก ปัจจุบันเมืองกังต๊อกกำลังพัฒนาเข้าสู่เมืองแห่งธุรกิจ ต่างๆ มีร้านค้า ธุรกิจ โรงแรม ต่างๆ กำลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกมาก บรีเวณใกล้ตลาด มีร้านพิชซ่า โดมิโน พิชซ่า เพิ่งเปิดบริการได้ไม่นาน  ร้านกาแฟ  บริการกาแฟสด นอกนั้นยังมีร้านขายเสื้อผ้า แบรนด์เนมต่างๆ เช่น  Adidas , Converse, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ร้านขายขวัญแบบกิ๊ฟช้อปน่ารักๆก็มีค่ะ ตลาด เอ็ม จี มาร์จ เปิด 10 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่มของทุกวัน  แต่ปิดทุกวันอังคารนะ
เย็น
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่
โรงแรม DENZONG REGENCY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

จัดกระเป๋าใบเล็ก สำหรับไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 2 คืน จะมีอุณหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของเรานะค่ะ อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นที่สุดไปด้วยค่ะส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก แล้วเดี๋ยวกลับมาจากลาชุงค่อยมาเอาคืนค่ะ

 

วันที่ 3
เมืองกังต๊อก – หมู่บ้านลาชุง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้น ออกเดินทางสู่หมู่บ้านลาชุง เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัยสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาชุงปา ตื่นเช้ามาก็สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้า ที่จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด  แวะ ชมกระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านนาม็อก(ระหว่างทาง)
บ่าย
เดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกนากา,หุบเขาแม่น้ำ ลาชุงชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิมนาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจสิ่งมีค่าสองข้างทาง จุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไป หากแต่เป็นเส้นทางของการเดินทางต่างหากที่ทำให้เราได้ประทับใจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท
พักที่
โรงแรม YARLAM RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
หมู่บ้านลาชุง– หุบเขายุมถัง – หมู่บ้านลาชุง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้น เดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์จนได้รับสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม้”อิสระถ่ายภาพอันสวยงามที่ไม่รู้ลืมได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุงระหว่างทางแวะชมธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่าแมคโนเลีย ชมฝูงจามรี สัตว์ประจำถิ่น อาศัยอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3000 –  6000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงดงามของหุบเขาที่เปรียบเหมือนดวงใจหิมาลัยที่ต้องค้นหาเมื่อพบแล้วหลงรักยากที่จะถอนตัวกลับคืนดื่มด่ำกับอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย นำท่านเดินทางสู่ 0 POINT จุดสิ้นสุดของถนนเลียบหิมาลัยของสิกขิมเหนืออยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล(การอนุญาติขึ้นอยู่กับทหารซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารดังนั้นในแต่ละครั้งต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทหาร)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
อิสระชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้งวัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เคลิ้มจนลืมบ้านเกิด เหมือนตกอยู่ในดินแดนในฝัน วัดลาชุง เป็นวัดแห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวในหมู่บ้านลาชุง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท
พักที่
โรงแรม YARLAM RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
หมู่บ้านลาชุง – เมืองกังต๊อก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  จากนั้น เดินทางสู่เมืองกังต๊อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมืองระหว่างทางที่หมู่บ้านนาม็อก
บ่าย
หากกลับมาถึงเร็วท่านใดยังช้อปปิ้งไม่จุใจ นำท่านช้อปปิ้งย่านตลาดเอ็ม.จี. มาร์จอีกรอบค่ะ ตลอดแนวสองข้างทางเรียงรายเต็มไปด้วยร้านขายของมากมายและสามารถเดินเชื่อมไปยัง ลัลล์ บาซาร์ ตลาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เกือบปลายสุดถนน ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
พักที่
โรงแรม DENZONG REGENCYระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
เมืองกังต๊อก – เมืองดารจีลิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชม NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสิกขิม จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างเมื่อพ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว  นำท่านชมดอกไม้สิกขิมนานาพันธ์ที่ถูกรวบรวมมาแสดงไว้ที่ FLOWER SHOW HALL จากนั้นนำท่านไปนั่งกระเช้า ROPE WAY  ชมเมืองกังต๊อก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่งหรือราชินีแห่งขุนเขา เมืองแห่งไร่ชาอันลือชื่อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง  ระหว่างทางแวะชมวัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายการ์มา  ฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU)ในธิเบต
ค่ำ
ถึงดาร์จีลิ่ง เข้าเช็คอินรับประทานอาหารค่ำ
พักที่
โรงแรม R J RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7
เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
04.30 น.
เดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดียตะวันออกให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงดงามยามอรุโณทัยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา
08.00 น.
กลับโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า ระหว่างทาง แวะชมวัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง หลังอาหารนำท่านไปนั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชมบาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994  และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY  TRAIN   360 องศา และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นั่งชม เมืองดาร์จีลิ่ง สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม.ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศ มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในเรื่องของชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มและเป็นขั้นบันได
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทย
บ่าย
ชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย เคยอยู่ภายใต้การบริหารของ เตนชิง นอร์เกย์ วีระบุรุษคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส พร้อมกับ เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารีได้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค. ศ. 1953 ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขาของพวกเขาสถานที่นี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดหากเดินทางมาถึงเมืองดาร์จีลิ่งแล้วเนื่องจากว่าเราจะได้เรียนรู้และชื่นชมกับความพยายามของมนุษย์เพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติ  ชมสวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ภายในจัดแสดงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัย เช่นยัคหรือจามรี หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้าแดง เสือไซบีเรีย แพะภูเขา หมาป่าหิมาลัย นกและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ชมไร่ชา และโรงงานผลิตชา ที่มีชื่อเสียง อิสระพักผ่อนแบบสบายๆท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายช่วงค่ำท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้ที่ย่านชอร์ราสต้าแห่งช้อปปิ้งอันทันสมัย(ของอินเดีย)นั่งจิปชา กาแฟพื้นเมืองชมหนุ่มสาวชาวดาร์จีลิ่งและนั่งท่องเที่ยวนั่งกุ๊กกิ๊กกัน หรือท่านสนใจก็มีกิจกรรมขี่ม้าชมเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
เข้าพัก
โรงแรม R J RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8
เมืองดาร์จีลิ่ง – บักโดกรา  – กัลกัตตา
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองบักโดกรา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันอาหารจานด่วนที่สนามบิน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
13.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน JET AIRWAY  เที่ยวบิน 9W 2481
14.00 น.
ถึง..เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็นศูนย์กลางทางวัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามาก ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่ เดลลี หลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี 1911 นำท่านชมความงามของ อนุสาวรีย์วิคตอเรีย เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของอังกฤษ เป็นอาคารขนาดใหญ่ ทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง หลังคาทำเป็นรูปโดม มีทั้งศิลปะของอังกฤษผสมกับของอินเดีย อาคารหลังนี้สูงใหญ่เด่นเป็นสง่าและเป็นที่เชิดชูของเมืองกัลกัตตา นอกจากนี้ ยังได้จัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ชาวเมืองอีกด้วย  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเมืองกัลกัตตา ชมบ้านเมืองของมหานครของอินเดีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา

 

วันที่ 9
กัลกัตตา – กรุงเทพฯ
01.30 น.
เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 066
05.40 น.
ถึง…ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com